"Regelmatige gezondheidscontrole van de duiven is de basis voor goede vliegprestaties."

 

Dierenarts Guy Werquin is gespecialiseerd in de medische begeleiding van wedstrijdduiven. Een optimale gezondheid is bij wedstrijdduiven primordiaal voor het behalen van goede vluchtresultaten. Zo blijken ademhalingsinfecties (oa Chlamydia) een vaak voorkomende oorzaak van slecht presteren te zijn. Ook het voorkomen van trichomonas, paratyphus en parasitaire infecties behoren tot de routinekontroles. 

Gezondheidscontroles zijn ondermeer aangewezen vóór de aanvang van het vluchtseizoen, op regelmatige tijdstippen tijdens het vluchtseizoen alsook vóór het kweekseizoen. Breng van ieder hok een tweetal duiven + een mestmonster mee.

In de voorbije jaren verleende dierenarts Werquin zijn medewerking aan verschillende films over de medische verzorging van duiven. Ook is dierenarts Werquin co-auteur van een boek over wedstrijdduiven. Meer hieromtrent vindt u hier.

Bij dierenarts Werquin kunt u onder andere terecht voor volgende zorgen:

  • Hokbezoeken
  • Wedstrijdbegeleiding
  • Vaccinaties
  • Parasitair onderzoek
  • Salmonellacontrole
  • Bestrijding luchtweginfecties
  • Controles voor de kweek