Dierenarts Werquin is co-auteur van het boek:

Antoon Malfait - mmv Dr Guy Werquin

Paperback

345 pagina's | Maklu | oktober 2003 

ISBN10:    9062158943
ISBN13:    9789062158942

 

Beschrijving

Dit boek is een uitdieping van al wat bij de moderne duivensport komt kijken. De auteur baseert zich op de meest moderne visies. Door de medewerking van dierenarts Guy Werquin aan deze uitgave krijgt het geheel een extra wetenschappelijke omkadering. Hierbij heeft de auteur er alles aan gedaan om moeilijke thema's te verwerken in begrijpelijke omgangstaal, zonder de waarheid geweld aan te doen.
In dit werk komen ook getuigenissen aan bod van betere liefhebbers uit binnen en buitenland en dit voor alle disciplines en manieren van spelen. Exclusieve gesprekken over één welomlijnd thema van het spel van de ondervraagde melker zijn hierbij opgenomen, op speurtocht naar details, naar kleine zogezegde geheimpjes...
Door het betrekken van een aantal liefhebbers, wordt bovendien de geschiedenis van de huidige duivensport in kaart gebracht, en dit zowel van het vitessespel, het midfondspel als het fondspel.


NBD|Biblion recensie

De schrijver van dit boek is een bekend kroniekschrijver in duivenbladen. Ook is hij bekend als auteur van de duivenboeken 'Bewust duivenmelken'*, 'Duivensport een veelarmenkruispunt'** en 'De Begeleiders maken zich klaar'***. In het boek staat een aantal reportageachtige verslagen van bekende Belgische en Nederlandse duivenliefhebbers over hun specifieke wijze van duiven houden en verzorgen. Een aantal andere onderwerpen, zoals voeding en medische aspecten zijn tot stand gekomen met medewerking van Guy Werquin dierenarts, praktijkhoudend te Ieper en gespecialiseerd in duiven. Dit boek is buitengewoon leerzaam en met enige biologische kennis zeer goed leesbaar. Het onderscheidt zich van andere titels met name door de wetenschappelijke benadering van een aantal zaken waardoor het prestatieniveau van postduiven verhoogd kan worden.

(Biblion recensie, A.J. Belzen)

 


In de voorbije jaren verleende dierenarts Werquin zijn medewerking aan verschillende films over de medische verzorging van duiven.

De recentste film waaraan dr. Werquin meewerkte is  "2 ways to heaven".

Deze film plaatst natuurlijke methoden om de conditie te verbeteren tegenover hedendaagse medische behandelingen en zoekt hierbij naar wetenschappelijke raakvlakken.

In "2 ways to heaven" geven de dierenartsen Wim Boddaert, Vincent Schroeder en Guy Werquin samen met enkele vooraanstaande duivenmelkers als Arie Bresser, André Christiaens en Rik Cools hun visie omtrent de optimale voeding en medicatie in de hedendaagse duivensport.

Deze film werd gerealiseerd door ASBM-studio onder directie van Armand Scheers.

meer info: 

info@asbmstudio.be

www.asbmstudio.be